วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ลายปักผ้าครอสติสภาพการ์ตูน


Cartoon001
ขนาด 9.36"x5.86"
ราคา 200 บาท


Snow white-001
ขนาด 7"x7"
ราคา 120 บาท


รหัส pooh003
ขนาด 6.71"x6.57"
ราคา 120 บาท


รหัส chick001
ขนาด 3.5"x3.5"
ราคา 100 บาทรหัส chick002
ขนาด 3.5"x3.5"
ราคา 100 บาท


รหัส pooh001
ขนาด 4.43''x6.71''
ราคา 120 บาท
รหัส pooh002
ขนาด 7.00''x7.86''
ราคา 120 บาทรหัส shinjung005
ขนาด 5.5''x6.5''
ราคา 120 บาท